Date de contact
  • Tel:  +40 21 2246085
  •         +40 21 2246158
            +40 21 2246082

  • Fax: +40 21 2246084
  •         +40 21 2246156

ocpi Formulare Tip

   

    Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale download


    Cerere privind solicitarea avizului de incepere_receptie a lucrarii download


    Cerere anulare numar cadastral download


    Proces verbal de vecinatate download


    Declaratie download


    Cerere de receptie si inscriere download


    Cerere de informatii download

    Cerere privind înscrierea imobilului în evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia download


    Cerere privind identificarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor dupa numele/denumirea proprietarului download


    Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini download


    Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare download


    Cerere inscriere download


    Cerere pentru consultare documente din arhiva download

OCPI Dambovita