OCPI - Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Dambovita

Date de contact
 • Targoviste
  Tel:  0245 613956
 •         0245 216347
     Fax secretriat: 0245 216343
     Fax relatii cu publicul   0245216580                                                   0245 216043
 • Moreni
  Tel: 0245 665970
  Fax: 0245667676
imagine exemplu


CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență


Recesamantul populatiei si locuintelor

Recensamantul populatiei si al locuintelor


         Vă informăm că sistemele informatice ale ANCPI sunt în acest moment funcționale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. 

         Din motive tehnice independente de instituția noastră sistemele informatice ale ANCPI vor fi oprite in data de 30.06.2022 până la ora 16.30. Vă mulțumim pentru înțelegere! 

ANUNȚ

OCPI Dâmbovița, 25.10.2021

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița (O.C.P.I.) va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19).

Astfel, începând cu 25.10.2021 este permis accesul în spațiile în care se desfășoară activitatea de relații cu publicul din sediile O.C.P.I. Dâmbovița și ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară/birourilor de relații cu publicul (B.C.P.I./B.R.P.) numai persoanelor care se află într-una dintre următoarele situații :

 • Fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2;
 • În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada pentru accesul în incinta OCPI/BCPI se face prin intermediul unui document pe suport de hârtie sau electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2;

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Dâmbovița prin intermediul unui call-center: nr. tel. 0245/613956, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.

De asemenea, vă reamintim că partenerii O.C.P.I. Dâmbovița pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail sau poștă.

Persoanele fizice/ juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/  sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

Stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro , secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de O.C.P.I. Dâmbovița sunt următoarele:

         O.C.P.I. Dâmbovița: 0245/613956; 0245/216347c fax 0245/216343 – secretariat;

                Registratură: 0245/216043 (telefon/fax) ; 0245/216580 (telefon/fax)

                e-mail: db@ancpi.ro; bcpi.targoviste@ancpi.ro

          B.C.P.I. Moreni: 0245/665970; 0245/667676 (telefon/fax)

                 e -mail: bcpi.moreni@ancpi.ro

         B.R.P. Pucioasa: 0345/130065 (telefon/fax)

                  e -mail: brp.pucioasa@ancpi.ro

          B.R.P. Răcari: 0345/130066 (telefon/fax)

                   e -mail: brp.racari@ancpi.ro

          B.R.P. Găești: 0345/130068 (telefon/fax)

                   e -mail: brp.gaesti@ancpi.ro

Contul O.C.P.I. Dâmbovița

                   RO11TREZ271501503X009940, deschis la Trezoreria Târgoviște

Purtător de cuvant:

 Rodica ȘERBAN

Tel. : 0731606370

E-mail: rodica.serban@ancpi.ro


ANUNT

ANUNȚ DE PRESĂ

București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin  pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

ANUNȚ DE PRESĂ

București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

         Informatii privind programul de lucru al OCPI Dambovita incepand cu 15 MAI 2020  download

          In scopul prevenirii si limitarii raspandirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 martie – 14 aprilie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dambovita sisteaza activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmand ca primirea sesizarilor, petitiilor si memoriilor sa se faca prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica (db@ancpi.ro) sau posta.

De asemenea, pana la finalul acestei luni, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul www.ocpidb.ro  si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pana joi in intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Audientele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon si adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Dambovita sunt urmatoarele:

  O.C.P.I. Dambovita: 0245/613956;

                             0245/216347;

                       fax 0245/216343 – secretariat;

                Registratura: 0245/216043 (telefon/fax)

                                       0245/216580 (telefon/fax)

                            e-mail: db@ancpi.ro

                                       bcpi.targoviste@ancpi.ro

           B.C.P.I. Moreni: 0245/665970

                                       0245/667676 (telefon/fax)

                          e -mail: bcpi.moreni@ancpi.ro

         B.R.P. Pucioasa: 0345/130065 (telefon/fax)

                         e -mail: brp.pucioasa@ancpi.ro

              B.R.P. Racari: 0345/130066 (telefon/fax)

                         e -mail: brp.racari@ancpi.ro

             B.R.P. Gaesti: 0345/130068 (telefon/fax)

                         e -mail: brp.gaesti@ancpi.ro

In atentia tuturor colaboratorilor OCPI Dambovita
(BNP- uri, PFA- uri, persoane juridice si fizice etc.)
Anunt privind consultarea de piata, nominalizarea UAT-urilor si regulamentul privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara.  
Anunt consultare piata aici download
Regulament aici

      Anexa 1 si Anexa 2 privind restituire suma incasata eronat : Cerere de restituire Venituri Proprii - Declaratie -Anexa 2

      Va comunicam ca incepand cu data de 30.01.2017 noul cont al Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita este:

RO11TREZ271501503X009940

      deschis la Trezoreria Targoviste.
     

Va atentionam ca in acest cont deschis la trezorerie nu se poate plati din afara tarii.


      Codul unic de inregistrare fiscala (CUI) ramane acelasi 9743297.
 • Pentru urmarirea starii cererilor inregistrate in aplicatia RGI in cadrul OCPI Dambovita accesati urmatoarea pagina.Pagina urmarire cereri ANCPI
 
 
Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Dambovita

O.C.P.I. Dambovita - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului Dambovita- controlează si îndrumă toate activitătile privind:

 • cadastrul: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografica a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficiala a unei evidente tehnice;
 • cartea funciara: înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliara);
 • geodezia/topografia: masuratori terestre de referinta pe teritoriul judetului; masuratori de corpuri de proprietate;
 • cartografia: arhivarea si administrarea de harti si planuri.
 
 
 
OCPI Dambovita